Nowy Samorząd Uczniowski

Przedstawiamy skład nowego Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu na rok szkolny 2019/2020:

  • przewodniczący – Daniel Czyż z klasy 2D,
  • z-ca przewodniczącego – Kinga Moskal z klasy 2G,
  • sekretarz – Dominik Lotycz z klasy 2C,
  • skarbnik – Julia Kiper z klasy 2A,
  • ds. mediów – Jowita Rybicka z klasy 2B,
  • ds. kulturalnych – Anna Kornatka z klasy 2G,
  • ds. kół zainteresowań – Klaudia Gala z klasy 2E,
  • ds. kontaktu z samorządem – Manuela Touburg z klasy 2D.

Nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym.

Brak możliwości komentowania.