Nowy Samorząd Uczniowski

Przedstawiamy skład nowego Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu na rok szkolny 2019/2020:

  • przewodniczący – Daniel Czyż z klasy IID,
  • z-ca przewodniczącego – Kinga Moskal z klasy IIG,
  • sekretarz – Dominik Lotycz z klasy IIC,
  • skarbnik – Julia Kiper z klasy IIA,
  • ds. mediów – Jowita Rybicka z klasy IIB,
  • ds. kulturalnych – Anna Kornatka z klasy IIG,
  • ds. kół zainteresowań – Klaudia Gala z klasy IIE,
  • ds. kontaktu z samorządem – Manuela Touburg z klasy IID.

Nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym.

Brak możliwości komentowania.