Onet w naszej szkole

W środę, 18 września 2019 roku, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu gościło „delegację” dziennikarzy portalu Onet.pl w składzie: Janusz Schwertner, Daniel Olczykowski, Michał Karaszewski i Maciej Krüger.

Ich odwiedziny w Jarosławiu związane były z multimedialnym reportażem, który przygotowują. Projekt nosi nazwę „Polska, której nie widać z Warszawy” i dotyczy życia w mniejszch miejscowościach w całej Polsce. Dziennikarze od kilku lat regularnie współpracują z p. Danutą Matusz i uczniami z klas dziennikarskich, będących pod jej opieką i to właśnie na jarosławskim „Koperniku” postanowili oprzeć wątek reportażu dotyczący edukacji, oświaty. W godzinach popołudniowych przeprowadzono wywiady, rozmowy, nagrania.

Całość odbyła się w przeddzień wyjazdu młodzieży z klas dziennikarskich na warsztaty w Bieszczady, gdzie między innymi – kolejny już raz – zawitała reprezentacja Onetu. 

Brak możliwości komentowania.