Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2019/2020 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt stypendialny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020″ skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie.

Planowany termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 16 – 27 września 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można pozyskać ze strony internetowej: www.podkarpakcie.edu.pl.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w  zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Brak możliwości komentowania.