Rozdanie świadectw egzaminu maturalnego

Informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się 4 lipca 2019 r. w auli szkolnej.

Zapraszamy absolwentów w godzinach od 9:00 do 12:00.

Po godzinie 12.00 świadectwa maturalne będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Brak możliwości komentowania.