„Depresja- porozmawiajmy o niej”

„Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie”

Prof. Antoni Kępiński

W dniu 30 maja br. w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie edukacyjne pt. „Depresja – porozmawiajmy o niej” z Panią Ireną Puszkarz – pracownikiem Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego.

Spotkanie rozpoczęło się filmem, w którym depresja przedstawiona została jako „czarny pies”. W czasie spotkania został ukazany problem występowania depresji wśród ludzi, były omówione zagadnienia: skąd się bierze depresja – przyczyny, objawy depresji, co robić, gdy u kogoś zauważymy niepokojące nas sygnały. Tematyka prelekcji miała na celu uwrażliwienie wszystkich słuchaczy na ten problem, na cierpienie związane z depresją, która obniża komfort życia, odbiera nadzieję i sens życia, nieraz popycha do kroków desperackich, a niekiedy do tragedii.

Znaczna cześć spotkania poświęcona była informacjom związanym z komunikacją, czyli  jak rozmawiać z człowiekiem zmagającym się z chorobą. Spotkanie przybliżyło młodzieży problem chorych na depresję, a także zwróciło uwagę na ważność  relacji w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Pozwoliło zwiększyć świadomość słuchaczy na temat depresji. Uczestnicy dowiedzieli się też, jak dzięki odpowiedniej profilaktyce uniknąć tej podstępnej choroby.

Brak możliwości komentowania.