Finały Wielkanocnych akcji charytatywnych

W ramach XVI edycji akcji charytatywnej „Dzieci Dzieciom – Wielkanocny Dar Serca”, w pierwszym tygodniu kwietnia br. przeprowadzono w naszej szkole zbiórkę  żywności trwałej oraz przyborów szkolnych.

W tym roku zebrano imponującą ilość – ponad 67 kilogramów darów. Największą  hojnością  i zaangażowaniem wykazała się klasa dziennikarska I B oraz klasa medyczna II D.  Głównym celem zbiórki było wsparcie instytucji, które organizują wolny czas dzieciom, pozostającym bez opieki, czy szukającym odrobiny ciepła rodzinnego w sercach opiekunów świetlic środowiskowych. Zebrane produkty zostały przekazane na pomoc dla potrzebujących dzieci z Jarosławia.

W dniu 12 kwietnia br. miał miejsce finał zbiórki „WIELKANOCNA PACZKA DLA RODAKÓW NA KRESACH WSCHODNICH”.

Głównym celem akcji było wspieranie i promocja postaw patriotycznych oraz niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – naszym rodakom mieszkającym na dawnych Kresach Wschodnich. Przekazano ok. 17 kilogramów żywności trwałej.

W przekonaniu, że warto pomagać – serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w te akcje charytatywne.

Brak możliwości komentowania.