VI edycja wręczenia stypendiów z Funduszu im. Kazimierza Michalskiego

Dnia 12 marca 2019 roku, w auli naszej szkoły, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów motywacyjnych z Funduszu im. Kazimierza Michalskiego. To już szósty raz, kiedy nasi uczniowie otrzymują wsparcie finansowe za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Uroczystość, na której obecni byli nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami, otworzyła Pani Dyrektor Jolanta Moskwa, gratulując wyróżnionym uczniom i podkreślając ogromny wkład rodziców w ich sukcesy. Następnie, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, które zajmuje się przyznawaniem stypendiów, Pan Andrzej Bajan, przedstawił krótką historię szkoły i jej najwybitniejszych absolwentów. Szczególną uwagę poświęcił osobie Kazimierza Michalskiego, fundatora stypendiów.

Nagrody i gratulacje z rąk Pani Dyrektor, Pana Prezesa Andrzeja Bajana i Pana Pawła Szymskiego, przewodniczącego komisji stypendialnej, otrzymało 41 uczniów. Przyznano 38 stypendiów naukowych i 3 stypendia sportowe.

Na zakończenie uroczystości, uczennice klasy I B: Jowita Rybicka i Karolina Kłak, przedstawiły krótki program artystyczny.

Wszystkim nagrodzonym i ich rodzicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Prezentacja

Zdj. Tobiasz Nogaj


Brak możliwości komentowania.