KOPERNIK z tytułem „Srebrnej Szkoły”

To już XXI edycja Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników miesięcznika „Perspektywy”.

Przez te lata ranking uzyskał znaczny prestiż i stał się istotnym kryterium wyboru szkoły średniej przez absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

W rankingu 2019 analizowano wyniki 2126 liceów ogólnokształcących i 1731 techników z całej Polski.

Wersja papierowa „Perspektyw” tradycyjnie przedstawia 500 najlepszych ogólniaków i 300 techników.

Całość rankingu opublikowano na stronie: licea.perspektywy.pl, technika. perspektywy.pl

Kapituła Rankingu składa się z przedstawicieli komitetów głównych olimpiad, dyrektorów OKE oraz reprezentantów szkół wyższych.

Główne kryterium stosowane przez kapitułę to WYNIKI MATUR, zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i dodatkowych.

Drugim instrumentem kryterialnym są sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Stosowany jest schemat:

olimpiady – 30%

matura obowiązkowa – 25%

matura rozszerzona – 45%

Według redakcji Perspektyw daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych zasad oceny.

Kapituła Rankingu przyznaje tytuły- Złotych, Srebrnych i Brązowych Szkół w zależności od zajmowanego miejsca.

Z satysfakcją informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu jako jedyne liceum w powiecie jarosławskim zasłużyło na „Srebrną Tarczę”.

Jest to efekt zajęcia 391 miejsca wśród 500 najlepszych szkół tego typu w Polsce.

Nastąpił progres w stosunku do lat ubiegłych (2017 rok – 392 miejsce, 2018 rok – 442 miejsce).

Tytuł „Srebrnej Szkoły” to przede wszystkim efekt dobrych wyników z egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z takich przedmiotów jak: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka.

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019 potwierdza najwyższą pozycję popularnego Kopernika w systemie jarosławskiej oświaty.

Brak możliwości komentowania.