Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne HIV/AIDS

W dniu 21 listopada br. w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie  z panią edukator Ireną Puszkarz – pracownikiem Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Medycznej w Jarosławiu. Było ono poświęcone tematyce zakażeń przenoszonych drogą płciową, a przede wszystkim ludzkiemu wirusowi HIV. Miało też na celu poszerzenie i  usystematyzowanie wiedzy uczniów w tym zakresie i zachęcenie ich do udziału w Olimpiadzie z wiedzy o HIV/AIDS. Etap szkolny olimpiady odbędzie się już jutro. Etap  II Olimpiady z wiedzy o HIV/AIDS odbędzie się 3 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

Uczniowie poznali przyczyny zakażeń, następstwa ryzykownych zachowań oraz możliwości współczesnej medycyny, która do tej pory mimo wielu badań i ciągłych prac specjalistów, nie uporała się z wirusem HIV.

 

Brak możliwości komentowania.