Warsztaty pt. ”Wiem i decyduję”

W dniach 18-19 października 2018 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach profilaktyki uzależnień pt. ”Wiem i decyduję”. Wzięły w nich udział  klasy przyrodnicze i medyczne: 1A, 1D, 2A i 2D. Zajęcia poprowadziła  Pani Beata Nowicka – specjalista terapii uzależnień.

Głównym celem realizacji warsztatów było:

  • dostarczenie uczestnikom informacji na temat przyczyn i skutków uzależnienia,
  • poznanie konsekwencji zdrowotnych, prawnych oraz społecznych przyjmowania substancji psychoaktywnych,
  • pobudzenie do refleksji w zakresie przyczyn podejmowanych decyzji zachowań ryzykownych,
  • dostarczenie informacji nt. form pomocy osobom zagrożonym, eksperymentującym i uzależnionym.

Warsztaty były cennym doświadczeniem,  szczególnie dla  młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie.

Brak możliwości komentowania.