Pokazy z fizyki na UMCS

27 września 2018 roku klasy o profilach z rozszerzoną fizyką udały się do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na pokazy naukowe z fizyki.

Ideą pokazów była popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pracownicy naukowi uczelni przygotowali bogaty i ciekawy, z nutką humoru program doświadczeń.

Uczniowie obejrzeli pokazy z zakresu „Fizyki latania”, „Fizyki zabawek”, „Błękitnej planety”, „Światła i oka”. Dzięki tym pokazom,  uczniowie pogłębili swoją świadomość użyteczności fizyki i jej powiązań z techniką, ekologią, życiem codziennym, a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym. W atmosferze wspólnej zabawy z fizyką, praktyczne zajęcia motywowały do głębszego poznania praw przyrody, inspirowały dociekliwość i postawy badawcze. Były tym ciekawsze, że uczniowie mogli w nich brać czynny udział, a dzięki temu wyrabiały przekonanie, że prawa fizyki rządzą zjawiskami w przyrodzie i życiu codziennym.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Zofia Ciesielska, Wojciech Zakrzewski i Zbigniew Piguła.

 

Brak możliwości komentowania.