Wykład na temat cukrzycy

W dniu 13 września klasa 2 A udała się do auli jarosławskiej PWSTE w celu wysłuchania wykładu na temat cukrzycy. Prelegentem była Pani lek. med. Jadwiga Bujny. Zostały poruszone bardzo ważne kwestie takie jak sposoby leczenia cukrzycy oraz ogólna profilaktyka choroby. Przy wyjściu z auli była możliwość zbadania krwi pod kątem cukrzycy, stanowiło to bardzo ciekawy element całego wydarzenia. Spotkanie było istotne z punktu widzenia klasy o profilu biologiczno-chemicznym, gdyż wielu uczniów z tej właśnie klasy ma zamiar podjąć studia medyczne. Prelekcja ta z pewnością pozwoliła im zapoznać się dokładniej ze szczegółami pracy diabetologa, a co za tym idzie, dała jeszcze więcej motywacji w dążeniu do celu.

Brak możliwości komentowania.