Finał Kampanii KILOMETRY DOBRA

W dniu 3 czerwca 2018 r. na jarosławskim Rynku odbył się Finał V edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej KILOMETRY DOBRA. W trakcie wspólnej zabawy nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i przeliczenie zebranych środków na „metry dobra”.

Zebrano 45 674,25 zł, czyli 1 038,05 metrów Dobra!

Zbierane były środki na  organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i promujących zdrowy styl życia, łączących pokolenia.

Nasze I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu –  za okazaną bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w prowadzoną przez Komitet Społeczny „Jarosławskie Kilometry Dobra” kampanię charytatywną,   trwającą od 1 marca do 3 czerwca 2018 roku – otrzymało dyplom uznania, a dyrekcja szkoły oraz wszyscy         wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w akcję otrzymali imienne podziękowania.

Brak możliwości komentowania.