Marsz Godności i Integracyjny Jarmark z Funduszami Europejskimi

W dniu 11.05.2018 r. odbył się Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wzięło w nim udział ponad tysiąc osób, w tym   młodzież  I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Marsz Godności spod ośrodka PSONI zmierzał w kierunku jarosławskiego rynku i połączony był z Integracyjnym Jarmarkiem z Funduszami Europejskimi – DOFE na Podkarpaciu.

Ten marsz to integracja osób niepełnosprawnych, którzy potrzebują przypominania całemu społeczeństwu, że są wśród nas, że mają swoją godność, swoje potrzeby, swoje prawa. Chcą żyć normalnie – z ludźmi i obok nich. Tak duża ilość osób biorących udział w marszu potwierdziła, że los niepełnosprawnych nie jest im obojętny. Jest pięknym dowodem tolerancji, wyrazem naszej troski o osoby niepełnosprawne i manifestacją naszej solidarności z osobami doświadczającymi tej niepełnosprawności.

Na rynku uczestnicy marszu zostali powitani przez organizatorów i przedstawicieli samorządów lokalnych. Po przemówieniach  w niebo poszybowało tysiąc pomarańczowych i niebieskich balonów. Program święta był bardzo zróżnicowany. Można było skorzystać z wielu atrakcji: sportowych, kulinarnych, artystycznych, a nawet badań profilaktycznych. Można było również na  dużej tablicy umieścić wpis kończący zdanie: „Godność dla mnie to:…”. Na Rynku znajdowały się poszczególne strefy np. sportowa, zdrowia czy harcerska, w których uczestnicy mogli wziąć udział w wielu grach i zabawach, spróbować sił w różnego rodzaju warsztatach, a także zbadać swój stan zdrowia. Każda jarosławska szkoła ponadgimnazjalna miała przygotowany namiot, w którym mogła się promować.

Uczennice klasy dziennikarskiej I LO wykorzystały swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności – przeprowadziły wywiady z uczestnikami Jarmarku zadając kluczowe pytanie o znaczenie słowa „godność”. Wielu solistów, jak i chór szkolny z Kopernika, zaprezentowało swój repertuar podczas rozstrzygnięcia Konkursu Piosenki Europejskiej, a szkolne cheerleaderki zachwyciły zgromadzonych swoim pięknym tańcem. Jarmarkowi towarzyszyły występy, w tym pokaz w wykonaniu Krystiana Herby, a także  konkurs wiedzy o Unii Europejskiej przeprowadzony przez naszą szkołę.  Wspólne karaoke i dyskoteka były ostatnimi atrakcjami całego wydarzenia.

Za udział i zaangażowanie w obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną  połączone z Integracyjnym Jarmarkiem z Funduszami Europejskimi – DOFE na Podkarpaciu, otrzymaliśmy stosowne podziękowanie od przewodniczącego Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu – Pana Mariusza Mitusia. Miło nam, że nasze działania przyczyniły się do integracji i włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczność lokalną, a także do promowania Funduszy Unijnych w naszym regionie.

Brak możliwości komentowania.