Konkurs wiedzy o UE – MŁODY EUROPEJCZYK

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej – Młody Europejczyk.

Konkurs odbędzie się w dniu 11.05. 2018 r. podczas trwania Integracyjnego Jarmarku z Funduszami Europejskimi na jarosławskim rynku.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Organizatorami konkursu są:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera załączony regulamin konkursu.

 

REGULAMIN

„KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ – MŁODY EUROPEJCZYK

I.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się „Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – Młody Europejczyk”, zwany dalej konkursem.
 2. Organizatorami konkursu są Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu i I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej wśród młodzieży.
 4. Konkurs jest organizowany dla młodzieży uczącej się w klasach: od IV do VII szkół podstawowych, od II do III gimnazjum oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

II.

 1. Do zadań Organizatorów Konkursu należy:
 • opracowanie zagadnień konkursowych.
 • koordynacja przebiegu konkursu.

ORGANIZACJA KONKURSU

 III.

 1. Konkurs organizowany jest w trzech rundach. W każdej rundzie startuje pięciu uczestników w każdej kategorii wiekowej. Uczestnicy odpowiadają na trzy tury pytań.
 2. Nad przebiegiem konkursu czuwają członkowie Kapituły Konkursu, powołanej spośród organizatorów Konkursu.
 3. Skład Kapituły Konkursu określają Organizatorzy Konkursu.

IV.

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolną decyzją uczestników.
 2. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane w dniu 11.05.2018 r. podczas trwania Integracyjnego Jarmarku z Funduszami Europejskimi na jarosławskim rynku w Jarosławiu.

V.

 1. Dla zwycięzców z każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe.

Brak możliwości komentowania.