Warsztaty edukacyjne z Biologii

W dniu 11.04.2018 r. klasa 1D – medyczna, pod opieką pani Agnieszki Wójtowicz i pani Doroty Szewczyk wzięła udział w warsztatach edukacyjnych na wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Jedne z zajęć dotyczyły fizjologii krwi. Po wysłuchaniu części teoretycznej uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych polegających na oznaczaniu OB krwi, odczytywaniu hematokrytu krwi, oznaczaniu ilości hemoglobiny we krwi oraz badaniu działania różnych czynników hemolizujących na krew. Wszyscy chętni mogli też oznaczyć swoją własną grupę krwi. Kolejne zajęcia dotyczyły elektroforezy białek. Uczniowie samodzielnie przygotowali żel potrzebny do elektroforezy i umieścili białka do przygotowanych preparatów.

Duża atrakcyjność zajęć i możliwość zrobienia czegoś własnoręcznie pozwoliły uczniom na zwiększenie wiedzy i przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznych, co niewątpliwie przyczyniło się do rozwijania zainteresowań w zakresie biologii.

Brak możliwości komentowania.