Jedność w różnorodności

W poniedziałek 12 marca br., w auli szkolnej I LO, uczniowie klasy 2B oraz 2C wzięli udział w spotkaniu w związku z realizacją projektu „Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze słowacko – polskiego pogranicza.”

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na płaszczyźnie wielokulturowości, tożsamości kulturowej, narodowej, religijnej, grup etnicznych zamieszkujących wspólny obszar pogranicza. Uczniowie mieli możliwość zrozumienia korzyści płynących z różnorodności i przeciwstawiania się dyskryminacji, ksenofobii, niwelowaniu stereotypów i uprzedzeń.  Zajęcia poprowadził lektor mgr Łukasz Woźniak.

Dodaj komentarz