Otwórz swe serce na hospicjum

,,Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne to co się ma, ale czym się dzieli z innymi”

Jan Paweł II.

W dniu 21 lutego w auli szkolnej odbyło się spotkanie przewodniczących poszczególnych klas,  Samorządu Szkolnego oraz Szkolnego Koła „Caritas” w ramach akcji Jarosławskie ”Pola Nadziei”. Na spotkaniu obecni byli również: Pani Profesor Elżbieta Łambucka, Pan Profesor Jacek Sało oraz Pani Wicedyrektor Zofia Ciesielska, jako koordynator tej akcji w naszej szkole. Podjęto dyskusję na temat realizacji działań wynikających z włączenia się naszej społeczności szkolnej do zbiórki pieniędzy przeznaczonych na doposażenie Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II.  

Akcja będzie przeprowadzona w Jarosławiu w sobotę i niedzielę 21-22 kwietnia 2018 r. przez wolontariuszy, którzy za ofiarowane datki będą wręczać żonkila – międzynarodowy symbol nadziei, który ma przypominać o ludziach chorych, cierpiących, potrzebujących naszego towarzystwa, opieki i troski.

Stąd też gorąca prośba do uczniów wszystkich klas o wykonywanie krepinowych żonkili, które będą rozdawane darczyńcom podczas kwesty. Klasa, która wykona największą ilość kwiatów, zostanie nagrodzona, jak również wolontariusze z naszej szkoły,  którzy będą kwestować przed  sklepami i kościołami, będą w odpowiedni sposób docenieni.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu i mamy nadzieję, że lista wolontariuszy naszej szkoły będzie imponująca.

Brak możliwości komentowania.