Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

W dniu 20 grudnia br. w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia, odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia kadencji 2017 – 2019. W tym roku, po zmianie  Statutu w skład Młodzieżowej Rady Miasta mogą wchodzić również uczniowie klas podstawowych oraz ponadpodstawowych  z terenu miasta Jarosławia. Młodzieżowi Radni odebrali mandaty oraz wybrali spośród siebie przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta: Karol Krok z Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu,
 • Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta: Julia Mickiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu (klasa gimnazjalna),
 • Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta: Maciej Mazur z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiego w Jarosławiu,
 • Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta:  Michał Szczepanik ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu,
 • Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta: Hubert Twarowski z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. Stefana Banacha w Jarosławiu,
 • Nikola Andrejko ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu (klasa gimnazjalna),
 • Martyna Brudek ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu,
 • Hubert Dopart ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi  w Jarosławiu (klasa gimnazjalna),
 • Klaudia Górska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu,
 • Kamil Halejcio z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,
 • Zuzanna Marczak ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu,
 • Alicja Misiąg  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu,
 • Eliza Sękiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu ,
 • Fabian Winiarz z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu.

W I Sesji Młodzieżowej Miasta wzięli udział również: p. Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia, p. Tadeusz Słowik – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia, p. Piotr Kozak – Radny Miasta Jarosławia będący jednocześnie Koordynatorem Młodzieżowej Rady Miasta, p. Jolanta Moskwa – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz opiekunowie Samorządów Uczniowskich.

 

Brak możliwości komentowania.