Bezpieczny Internet

 Dnia 20 grudnia br. w naszej szkole odbył się happening w ramach realizacji projektu GIODO pod nazwą „Bezpieczny internet”. Uczniowie klasy IB wraz z Samorządem Uczniowskim i opiekunem panią profesor Elżbietą Łambucką, przygotowali ulotki i informacje na temat „Jak bezpiecznie korzystać z internetu”.

Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty, rozstawione stoliki z informacjami, które były  rozdawane uczniom, a w szkolnym radiowęźle przeprowadzono  audycję tematyczną z tego zakresu.  DBI miał  na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu  do zasobów internetowych, zaznajomienie  z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą podejmowanych przedsięwzięć  było  podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym. Uczniowie przejawiali duże zainteresowanie tematem  i z zaciekawieniem zadawali pytania. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje powinny być  oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Dzięki przeprowadzonej akcji wszyscy pogłębili swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu, a na dodatek świetnie się przy tym bawili.

Brak możliwości komentowania.