XVI Olimpiada Znajomości Afryki

18 grudnia br. odbył się w naszej szkole I etap XVI Olimpiady Znajomości Afryki. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Teologiczny, Katedra Misjologii) oraz Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.  Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury. Olimpiada Znajomości Afryki wprowadza uczniów w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz pracujących tam blisko 900 polskich misjonarzy, dbając o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny oraz społeczny. Uczestnicy pisali test zawierający 50 pytań, obejmujący tematycznie dziedziny z zakresu geografii, społeczeństwa, kultury i historii kontynentu i misji.

Do etapu okręgowego, który odbędzie się 5 marca 2018 roku, zakwalifikowały się dwie osoby: Weronika Kopciuch oraz Angelika Konieczny z klasy II E. Opiekunem uczestników olimpiady jest siostra Maria Maciaszek.

Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w tegorocznej edycji Olimpiady i życzymy powodzenia w dalszych jej etapach.

Brak możliwości komentowania.