Kopernik na Uniwersytecie

W dniu 20 listopada bieżącego roku klasy 2C i 2E miały zaszczyt reprezentować naszą szkołę na zajęciach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Kazimierza Ożoga oraz prof. Piotra Berdowskiego, z Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Historii.

Pierwszy wykład był zatytułowany „Żena, niewiasta, białogłowa, mać, baba…-osoba płci żeńskiej w historii języka polskiego” i traktował o pochodzeniu oraz znaczeniu określeń używanych w stosunku do kobiet w języku polskim na przestrzeni wieków. Prof. Ożóg w swoim wykładzie przedstawił indoeuropejskie oraz prasłowiańskie korzenie wielu wyrazów zarówno archaicznych, jak i używanych obecnie. Wykładowca odniósł się również do faktu zmiany znaczenia niektórych słów z pejoratywnego na pozytywne na przestrzeni dziejów języka polskiego oraz do wyrażeń używanych obecnie, które nie zyskują jego aprobaty, jako znawcy wszelkich zagadnień języka. Uczniów naszej szkoły ujął charyzmatyczny sposób, w jaki prof. Ożóg wyjaśnił genezę wyrazów obecnie uważanych za negatywne i wulgarne.

Po interesującej prelekcji miała miejsce przerwa, w trakcie której uczniowie zapoznali się z ofertą studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim. W tym czasie prof. Magdalena Czerwonka, Barbara Bereza i Joanna Szczepanek wzięły udział w uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej współpracy między Uniwersytetem Rzeszowskim a naszym liceum.

Drugi wykład pt. „Emancypacja kobiet w republikańskim Rzymie” wygłosił prof. Berdowski, przybliżając zagadnienia dotyczące pozycji kobiet w starożytnym Rzymie w ujęciu socjologicznym, politycznym oraz historycznym. Treści te znacząco pogłębiły naszą wiedzę na temat stosunków społecznych panujących w Wiecznym Mieście ukazanych na przykładzie rodziny rzymskiej. Poznaliśmy również uprawnienia i ograniczenia obowiązujące rzymskie kobiety oraz płynące z faktu zwierzchności mężczyzny nad rodziną „prawo życia i śmierci” Prof. Berdowski odniósł się również do spuścizny rzymskich stosunków rodzinnych, która silnie oddziaływała na europejski krąg kulturowy w średniowieczu a nawet w epoce nowożytnej. Wykładowca dokładnie opisał temat zawierania związków małżeńskich w Rzymie, które miały głównie charakter czynności prawnej oraz funkcjonującą w prawie rzymskim możliwość zerwania tego związku z inicjatywy mężczyzny.

Wyjazd edukacyjny naszych klas zainaugurował cały cykl wykładów oraz warsztatów z historii i języka polskiego, w których będziemy uczestniczyć w roku szkolnym 2017/2018. Mamy nadzieję na owocną współpracę naszej szkoły z rzeszowską uczelnią również w przyszłych latach, co być może zachęci absolwentów naszego „Kopernika” do podjęcia studiów na wiodącej uczelni wyższej w naszym województwie.

 

Jan Laskowski, kl. 2C

 

 

 

Brak możliwości komentowania.