Program edukacyjny GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”

I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa.  Skuteczna ochrona danych osobowych.  Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” w roku szkolnym 2017/2018.

Głównym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi uczniom sprawne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Patronat honorowy sprawują: Rzecznik Praw Dziecka oraz Minister Edukacji Narodowej.  Partnerzy programu to Gliwicki Ośrodek Metodyczny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

W roku szkolnym 2017/2018 w Programie edukacyjnym GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa” będzie uczestniczyć blisko 340 placówek oświatowych. Dla ich przedstawicieli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 26 i 27 października 2017 r. zorganizował w Warszawie specjalne szkolenie, które oficjalnie zainaugurowało VIII edycję tego projektu.

Młode pokolenie jest pokoleniem informacyjnym, idealnie poruszającym się w nowościach technologicznych, ale ma ograniczoną wiedzę z dziedziny praw i obowiązków obywatelskich – podkreślała w swoim wystąpieniu inaugurującym szkolenie dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). – Brak im też rozwagi, mądrości życiowej, roztropności, przewidywania konsekwencji swojego działania, co rodzi istotne zagrożenia. Dlatego podnoszenie poziomu ich świadomości oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i zachowań w zakresie ochrony danych osobowych to ważne zadanie.

Szkoła uczestnicząc w projekcie realizuje je poprzez przekazywanie wiedzy z tego zakresu nie tylko podczas zajęć z różnych przedmiotów, ale także przeprowadzając wiele niestandardowych projektów – gier, happeningów, pogadanek czy informacyjnych akcji społecznych. Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkoły w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkole zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji), jak również obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych na przełomie stycznia i lutego. W ostatnim etapie projektu, szkoła przekaże raporty ewaluacyjne z podjętych działań oraz autorskie scenariusze zajęć i materiały edukacyjne.

Zofia Ciesielska

 

Brak możliwości komentowania.