„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”

W piątek 13 października 2017 r., I Liceum Ogólnokształcące  im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu w uroczysty sposób uczciło przypadający w sobotę Dzień Edukacji Narodowej. Obchody tego szczególnego święta, oprócz złożenia podziękowań i życzeń Gronu Pedagogicznemu, były także okazją do innych, ważnych na tle szkoły ceremonii. 

Uroczystość w auli szkolnej rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru oraz nieodłącznej części, czyli odśpiewania hymnu państwowego. Kolejnym istotnym elementem było ślubowanie klas pierwszych, a także przekazanie sztandaru nowemu pocztowi. Przemówienie z okazji tego wyjątkowego dla całej szkoły święta wygłosiła Pani Dyrektor Jolanta Moskwa, wręczając też specjalne wyróżnienia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w podziękowaniu za trud włożony w rozwój naszego liceum.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

Pan Wojciech Lesiak

Pani Monika Potoczny

Pan Jacek Sało

Pan Andrzej Sarnicki

Pani Beata Szczygieł

Pani Małgorzata Wilgucka

Pani Agnieszka Wójtowicz

Pan Wojciech Zakrzewski

Pan Grzegorz Maślanka

Pani Bożena Ciołek

Pani Alicja Czyż

Nagroda Starosty Jarosławskiego powędrowała do Pani Jolanty Jastrzębskiej.

 

Następnym punktem tej akademii było pożegnanie odchodzącego Samorządu Szkolnego oraz pocztu sztandarowego, a także wręczenie ich członkom listów gratulacyjnych, które są wyrazem uznania za wyjątkową aktywność na rzecz szkoły.

Uczniowie, którzy zostali wyróżnieni:

1. Samorząd Szkolny

Adam Gałuszka
Matylda Stepańczak
Patrycja Broda
Marcin Mazur
Filip Kulikowski
Kacper Wielgos

2. Poczet sztandarowy

Krzysztof Bara
Justyna Pieszko
Magdalena Mnich
Oliwia Gończ

Nie mogło oczywiście zabraknąć prezentacji nowego Samorządu na czele z przewodniczącym Janem Laskowskim. Po części oficjalnej przyszła pora na uświetnienie uroczystości występami artystycznymi. Na scenie zaprezentowali się soliści Anna Socha i Hubert Żołyniak, a także chór szkolny pod przewodnictwem Aleksandry Zabłockiej.

Dzień Edukacji Narodowej i jego obchody były dla wszystkich okazją do refleksji nad chwilami żmudną, lecz owocną i niezmiennie potrzebną pracą nauczycieli. Zgodnie ze słowami Marka Twaina zacytowanymi w tytule, należy o tym pamiętać także na co dzień.

Dominika Perykasza

Brak możliwości komentowania.