Wyprawa Giovanniego da Pian del Carpine i Benedykta Polaka na dwór wielkich chanów mongolskich

6 kwietnia br. w naszej szkole gościł dr Leszek Poniewozik, pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej i Nordystyki Starszej na Uniwersytecie Rzeszowskim. W spotkaniu z gościem z URz wzięli udział uczniowie klas 1c, 2c, oraz część uczniów z klasy 2e. Dr Leszek Poniewozik specjalizuje się w historii średniowiecza i chętnie dzieli się swoją wiedzą nie tylko ze studentami, ale również na spotkaniach organizowanych przez różne centra kultury i ośrodki nauki.
W „Koperniku” przeprowadził warsztaty historyczne na temat: „Wyprawa Giovanniego da Pian del Carpine i Benedykta Polaka na dwór wielkich chanów mongolskich”. Podróż odbyła się w latach 1245 – 1247 do stolicy państwa Mongołów – Karakorum z inicjatywy papieża Innocentego IV. Na czele legacji papież postawił swojego doświadczonego dyplomatę Giovannniego da Pian del Carpinę, Włocha, jednego z uczniów i towarzyszy św. Franciszka z Asyżu i byłego prowincjała zakonu franciszkanów na Polskę. Carpini zaproponował papieżowi, aby w niebezpiecznej podróży towarzyszył mu mnich Benedykt, którego poznał podczas pobytu w Polsce. Miałby on pełnić rolę przewodnika i tłumacza języka Rusinów, przez których kraj przebiegać miała trasa ich podróży.
Wprowadzeniem do tego tematu był wykład doktora Poniewozika, w którym przedstawił szerokie tło historyczne wyprawy, oraz ukazał nam rozległe powiązania ówczesnej Polski z całą Europą. Nasz kraj stał się dla wyprawy właściwą bazą wypadową. Polscy książęta i możnowładcy udzielili mnichom znaczącej pomocy materialnej i logistycznej. Podróżnicy zatrzymali się na we Wrocławiu, w Krakowie oraz w głównym ośrodku politycznym Mazowsza – Łęczycy. Dopiero stąd wyprawa ruszyła dalej. Wykład ilustrowany był prezentacją multimedialną.
Następnie zapoznaliśmy się z samą wyprawą, trudami z nią związanymi, pobytem obu mnichów na dworze wielkiego chana i obserwacjami poczynionymi tam przez podróżników. Była to już właściwa część warsztatowa, podczas której mieliśmy okazję wspólnej interpretacji tekstów źródłowych. Umożliwiło nam to większe zaangażowanie w realizowany temat, samodzielne stawianie hipotez, szukanie możliwych rozwiązań i odpowiedzi na rodzące się pytania. Dzięki takiej formie zajęć lepiej mogliśmy sobie wyobrazić odległy, średniowieczny świat Europy i Azji, poznać sekrety ówczesnej dyplomacji, mentalność ludzi i ich życie.
Warsztaty trwały 90 minut i były żywą lekcją codziennej pracy historyka. Pasjonaci mogli jeszcze po zakończonych zajęciach indywidualnie porozmawiać z wykładowcą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego spotkania i mamy nadzieję, że będzie okazja do dalszych wspólnych „wypraw w historię”.

Brak możliwości komentowania.