Warsztaty klasy prawnej

Klasy humanistyczno – prawne w naszym liceum przeszły w tym roku szkolnym cykl kształcenia w zakresie kompetencji i znaczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze jest organem ONZ, odgrywa ogromną rolę w kwestii praw człowieka. Jest pierwszym stałym międzynarodowym sądem do rozpatrywania poważnych naruszeń tych praw: ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych.
Z początkiem września odbyły się w auli szkoły dwudniowe warsztaty odnośnie MTK prowadzone przez Aleksandrę Nieprzecką znaną absolwentkę naszej szkoły, laureatkę Olimpiady Historycznej, obecnie studentkę V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podzieliła się z nami wiedzą, przeprowadziła wykłady i ćwiczenia. Przedstawiła informacje o jurysdykcji MTK. Dzięki warsztatom zapoznaliśmy się z działalnością polskiego eksperta w dziedzinie procedury karnej prof. zw. dr . hab. Piotra Hofmańskiego. Na długo zapamiętamy symulację procesu MTK. Ochotnicy wcielili się w role obrońców i oskarżycieli, a sędzia – prowadząca zajęcia A. Nieprzecka rozstrzygała wiarygodność prezentowanych przez nich argumentów. Zrozumieliśmy trud i zawiłości, z którymi muszą się mierzyć znawcy prawa międzynarodowego. Liczymy na kolejne warsztaty na tak wysokim poziomie.
Kolejne zagadnienie z cyklu o MTK było realizowane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Śledziliśmy w prasie i w Internecie przebieg procesu zbrodniarza Dominica Ongwena. Pojawiły się tu nowe kwestie odpowiedzialności zarówno karnej jak i moralnej. Zbrodniarz został zdeprawowany przymusowo, jako dziecko, więc linia obrony poddawała w wątpliwość jego odpowiedzialność za popełnione czyny. Dla nas, młodych ludzi, stało się dodatkowym impulsem do rozważań nad wagą wydawanych w MTK wyroków.
Zajęcia organizowały dla nas prof. J. Szczepanek i prof. M Sało. Bariery językowe, zwłaszcza podczas śledzenia w Internecie rozpoczęcia procesu, pomagali nam przełamywać nauczyciele języka angielskiego: prof. R. Poliśkiewicz i prof. K. Kuźniar – Jabłońska.
Zostaliśmy przygotowani do samodzielnego poszukiwania i oceniania informacji o MTK. Tą drogą możemy podążać. Czekamy na kolejne ciekawe inspiracje.
Agnieszka Nastal, kl. I c

 

Brak możliwości komentowania.