Olimpiada. Sukces. Kopernik.

Nasza szkoła odnotowuje kolejne osiągnięcia naukowe. A to za sprawą Natalii Marcinkiewicz z kl. I d oraz Kamili Machały z kl. II d.

Opiekunami merytorycznymi naszych bohaterek są pan dyrektor Zbigniew Tabor i pani Monika Potoczny.

22 kwietnia dziewczyny brały udział w eliminacjach okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Po częściach pisemnej i ustnej z radością przyjęły wiadomość o swoich dużych osiągnieciach: Natalia zajęła IV, a Kamila VI miejsce. Tym samym zostały zakwalifikowane do finału tej olimpiady, która odbędzie się dniach 2, 3 oraz 4 czerwca w Warszawie.

Natalia i Kamila są uczennicami klas medyczno-przyrodniczych. Interesują się biologią i chemią. W tym roku szkolnym po raz drugi wystartowały w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Uważają, że ta olimpiada jest bardzo potrzebna, podkreślają jej interdyscyplinarny charakter.

„Ekologia to nie tylko segregowanie śmieci czy oszczędzanie wody. Ekologia to nauka o środowisku, powiązaniach między organizmem a ekosystemem. Zgłębiając tajniki ekologii dowiadujemy się, że wszystkie ekosystemy powinny być w równowadze, że można zobaczyć w jaki sposób człowiek wpływa na przyrodę”- mówi Kamila.

Jej młodsza koleżanka Natalia dodaje: „Udział w tej olimpiadzie z pewnością wpływa na kształtowanie świadomości ekologicznej młodych ludzi wobec środowiska przyrodniczego. Poza tym rozwijamy nasze zainteresowania przyrodnicze i aktywność badawczą. To wszystko ma wpływ na ochronę i poprawę stanu środowiska, i warunków życia ludzi.”

Przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej wymaga znajomości wiedzy z zakresu biologii oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią. Choć nie tylko, bardzo istotne są takie wiadomości z zakresu ochrony i kształtowania środowiska zawarte w podstawach programowych innych przedmiotów zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników olimpiady wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

Udział w olimpiadzie jest cenny także ze względu na możliwość spotkań i rozmów z innymi uzdolnionymi osobami. Ten aspekt bardzo podkreśla Natalia: „Miałam możliwość zaobserwować jak inni radzą sobie w sytuacji bardzo stresowej, jaką jest niewątpliwie część ustna eliminacji. Rozmowy z innymi olimpijczykami są bardzo inspirujące…”.

Nasze wspaniałe ekolożki mają wiele innych zainteresowań, także pozanaukowych. Pasją Kamili jest poezja, film, charakteryzacja filmowa. Aktywnie i z powodzeniem działa w grupie teatralnej w  jarosławskim Miejskim Ośrodku Kultury. Jest zdobywczynią ważnych nagród w Wojewódzkich Przeglądach Teatralnych Młodzieży oraz w konkursach literackich. Najlepszym dowodem na to jest II miejsce w Międzynarodowym Polsko-Niemieckim Konkursie Poetyckim „Młodzież Pisze Wiersze”.

Natalia, natomiast to doskonała uczestniczka wielu turniejów łuczniczych. Jest m.in. wicemistrzynią Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Łucznictwie 2016, zwyciężczynią w Halowych Mistrzostwach Polski w Łucznictwie 2014. Swoich sił próbuje też jako fotograf – ma na swoim koncie wystawę fotografii w Galerii Debiutów u Attavantich.

Rówieśnicy i nauczyciele doceniają wyjątkowość Kamili i Natalii. Dostrzegają oryginalność i niezależność myślenia Kamili. Podkreślają odpowiedzialność za siebie i innych, błyskotliwość i świadomość własnej wartości Natalii.

Cóż dodać? Gratulacje! Dla dziewcząt, ich rodziców, nauczycieli.

Powodzenia w etapie centralnym!

 

Katarzyna Trynkiewicz

Brak możliwości komentowania.