Matematyka historycznie? Proszę bardzo!

Przedpołudniem, 24. marca bieżącego roku, klasa 2h miała przyjemność uczestniczenia w spotkaniu z Panem Tomaszem Kubą Kozłowskim, warszawskim historykiem i kolekcjonerem, pasjonatą Kresów Wschodnich. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej jarosławskiego Miejskiego Ośrodka Kultury, a jego tematem była Lwowska Szkoła Matematyczna skupiona wokół Stefana Banacha i Hugona Steinhausa. Specjalizowała się w nowoczesnej dziedzinie matematycznej – analizie funkcjonalnej. Pan Kozłowski prowadził wykład w sposób bardzo ciekawy i porywający, mówiąc nie tylko o działalności lwowskich matematyków, ale także ukazując Lwów dwudziestolecia międzywojennego i przedstawiając wiele ciekawostek z życia Banacha i jego towarzyszy. Kto by pomyślał, że za rozwiązanie problemu matematycznego można otrzymać żywą gęś? Właśnie takie szalone pomysły rodziły się w umysłach genialnych profesorów.
Wielu z nas do tej pory nie zdawało sobie sprawy z wielkiej popularności i respektu, jakim darzeni są na świecie tacy polscy matematycy jak Banach, Steinhaus, Stanisław Ulam czy Stanisław Mazur. Dzięki Panu Kozłowskiemu, za co ogromnie dziękujemy, jesteśmy teraz świadomi tego, że mamy wielkie powody do dumy. O wielkości najbardziej znanego z nich, Stefana Banacha, świadczy między innymi fakt, że jest on najczęściej cytowanym matematykiem świata. Jak się dowiedzieliśmy, wkład uczonych lwowskiej szkoły w rozwój matematyki był naprawdę duży, a mógłby być jeszcze większy, gdyby ich działalności nie przerwały brutalne realia drugiej wojny światowej.

Paula Wiśniowska

Brak możliwości komentowania.