Uczeń klasy akademickiej finalistą centralnej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez, standardowa szkolna wiedza językoznawcza oraz wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb to wymagania do Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
Dlaczego o tym piszemy? Otóż Bartosz Sułek, uczeń trzeciej klasy akademickiej został finalistą VIII OLM!
Olimpiada ta stawia sobie za cele poszerzenie interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie lingwistyki teoretycznej i matematycznej polskiego społeczeństwa. Zadania tej olimpiady mają rozwijać zainteresowania uczniów metodami nauk ścisłych stosowanymi w lingwistyce.

Tegoroczny finał odbędzie się już 8 kwietnia w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Na jakie przywileje i uprawnienia może liczyć Bartek już jako finalista? Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest na liście olimpiad ogólnokształcących zamawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, np.: na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści OLM otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki. Tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim czy Szkole Głównej Handlowej. Laureatom, którzy osiągną najwyższe wyniki w zawodach etapu centralnego organizator proponuje uczestnictwo w Olimpiadzie Międzynarodowej, która w tym roku odbędzie się w Irlandii. Kto wie…

Koledzy, znajomi, nauczyciele mocno wierzą w Bartka, bo jego uzdolnienia w dziedzinie nauk ścisłych są ponadprzeciętne. W gronie rówieśników jest autorytetem – lubiany i szanowany. Po prostu. Ale jak podkreśla sam Bartek : „Ta szkoła dała mi ogromne możliwości”.

Zainteresowania Bartka to głównie matematyka i fizyka; właśnie dlatego niespełna 3 lata temu wybrał klasę akademicką w Koperniku. Duże znaczenie miały cykliczne wyjazdy na warsztaty naukowe na Uniwersytet Rzeszowski oraz do innych ośrodków naukowych jak Uniwersytet Jagielloński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polska Akademia Nauk czy Akademia Górniczo-Hutnicza.

Bartek aktywnie uczestniczył w zajęciach kółka matematycznego i z powodzeniem brał udział w konkursach matematycznych jak: Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. prof. F. Leji,
Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała czy Konkurs Matematyczno-Logiczny „Uroki Matematyki”.
Już dziś gratulujemy Bartkowi sukcesu uzyskania tytułu finalisty OLM i życzymy powodzenia podczas etapu centralnego.

Katarzyna Trynkiewicz

Brak możliwości komentowania.