Uczennica „Kopernika” laureatką olimpiady centralnej

Aleksandra Karcińska – tegoroczna laureatka XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest uczennicą klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.
Ze względu na zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi Ola zdecydowała się na naukę w klasie o profilu medycznym z rozszerzonym programem biologii, chemii, matematyki i fizyki.

Do tego wyboru skłoniły ją także organizowane dla klas o tym profilu cykliczne wyjazdy na zajęcia laboratoryjne, seminaryjne i wykłady w wyższych uczelniach np. zajęcia w Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zajęcia na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej, wykłady na Uniwersytecie Rzeszowskim i Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ola – jak mówią jej nauczyciele – to uczennica o ponadprzeciętnych możliwościach intelektualnych, bardzo pracowita, dobrze zorganizowana, systematyczna, błyskotliwa, a przy tym niezwykle skromna. Olimpiada, w której zdecydowała się uczestniczyć jest konkursem typowo branżowym, wymagającym wiedzy z różnych dziedzin, a w szczególności z technologii żywności. Celem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest podniesienie poziomu wiedzy, szczególnie młodego pokolenia, dotyczącej wzorców racjonalnego żywienia i produkcji żywności oraz promocja zdrowia. Olimpiadzie przyświeca hasło autorstwa prof. Jana Gawęckiego – pomysłodawcy i obecnie honorowego organizatora konkursu : „ Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym, co ma w głowie i co na stole’’. Wiodący temat tegorocznej olimpiady to : „ Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu ”. Przygotowania do zmagań konkursowych wymagały od Oli szerokiej znajomości zagadnień dotyczących m.in. mikrobiologii żywności, biologii człowieka, podstaw żywienia człowieka, chemii nieorganicznej i organicznej, podstaw technologii gastronomicznej i towaroznawstwa, wiedzy na temat sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, wiedzy dotyczącej diet stosowanych w lecznictwie. Udział w etapie centralnym obejmował pisemny egzamin testowy z wiadomości teoretycznych oraz opracowanie projektu związanego z produkcja gastronomiczną, planowaniem i oceną żywienia. Jako laureatka olimpiady Ola ma zagwarantowany indeks na wszystkie kierunki związane z technologią żywności, towaroznawstwem, dietetyką na politechnikach i uniwersytetach rolniczych oraz 100% z egzaminu maturalnego z biologii na niektóre wydziały farmaceutyczne i lekarskie w uczelniach medycznych.
Ola osiąga bardzo wysokie wyniki w każdej dziedzinie. Przygotowując się do olimpiady nie zaniedbała nauki z żadnego przedmiotu. Ponadto znajduje czas na czytanie książek, „szlifowanie” języka angielskiego oraz zajęcia sportowe – gra w tenisa ziemnego, pływa np. reprezentowała szkołę w finale wojewódzkim w zawodach pływackich.
Aleksandra planuje udział także w innych konkursach i olimpiadach, marzy o studiach medycznych. Sądząc po tym jak rzetelnie zdobywa wiedzę można się spodziewać, że będzie znakomitym lekarzem.

Brak możliwości komentowania.