Stypendia z Funduszu Kazimierza Michalskiego

Termin składania wniosków o stypendium naukowe z funduszu Kazimierza Michalskiego upływa 7 lutego 2017 r. Dokładne informacje odnośnie warunków ubiegania się o stypendium znajdują się w Regulaminie funduszu.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne upływa 30 marca 2017r. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne niezbędne jest dołączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016. Maksymalny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 1200 zł brutto.

Poprawnie wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły. Regulamin funduszu dostępny jest na stronie internetowej szkoły:

http://www.lo.kopernik.jaroslaw.pl/stowarzyszenie/stypendium/

Brak możliwości komentowania.