„Nie robimy z siebie bohaterów (…) w całym tego słowa znaczeniu dochowujemy żołnierskiej przysięgi i spełniamy nasz obowiązek. I to każdy uznać musi (…)”

26 listopada 2016 roku zwycięscy konkursu „O tym nie można zapomnieć… – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”, pod opieką pana profesora Jakuba Dudy, zostali zaproszeni na lekcję historii do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Pierwszym punktem było spotkanie z panem Romanem Heilem, synem komendanta Szarych Szeregów w Krakowie, harcmistrza Edwarda Heila. Pan Roman w bardzo ciekawy sposób opowiedział, o stolicy Generalnego Gubernatorstwa  widzianej jego oczami, czyli oczami młodego chłopca, który stał na ulicach i rozdawał „gońca krakowskiego”. Pan Roman gromadził sporo pamiątek po ojcu jedną z nich jest pistolet, oczywiście nie sprawny (jak mówi). Jak to się stało, że udało mu się go odzyskać? W stanie wojennym dostał telefon od szefowej gospodarczej krakowskiego BIP, która  powiedziała, że chce mu oddać pamiątkę po ojcu. Wręczyła prasę i pożegnali się. Pan Roman wsiadł do tramwaju, książka mu się otworzyła, a na podłogę wypadł pistolet, magazynek i naboje. Wspomina… „Wszyscy uciekają do przodu albo do tyłu. Zaimponowała mi pewna babcia, która powiedziała: „Wie pan co, funkcjonariusze tak nie noszą. Trzeba to dokładnie wyzbierać…”.” Następnie odbyła się lekcja muzealna z panią przewodnik. Pani przewodnik pokazała nam życie narodu, który pod okupacją niemiecką i sowiecką kontynuował byt państwowy w postaci Polskiego Państwa Podziemnego, jako fenomenu na skalę światową. Zobaczyliśmy osobisty wymiar wojny poprzez losy poszczególnych osób ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy AK, ich postaw, motywacji i działań. Ekspozycja wzbogacona jest środkami multimedialnymi. Trzeba przyznać, że wystawa w muzeum jest bardzo imponująca i warta obejrzenia.

Dziękujemy oddziałowi IPN-u z Krakowa za zorganizowanie ciekawej lekcji historii.

 Maria Krukar

Brak możliwości komentowania.