Czego człowiek sam dotknie to lepiej zapamięta

Dnia 24.10.2016 dla klasy Id i 27.10.2016 dla klasy Ia odbyły się zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej.

Uczniowie wykonali szereg doświadczeń dotyczących reakcji otrzymywania związków nieorganicznych:  tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli.  Zapoznali się także z metodami rozdziału mieszanin.

Udział w warsztatach pobudził aktywność poznawczą uczniów, pozwolił  doskonalić umiejętności, rozwiną zainteresowanie chemią.

 

Link do zdjęć: https://goo.gl/photos/biMtAN59o6Vu7YMc7

Brak możliwości komentowania.