Piękni siedemnastoletni. Młodzi naukowcy z KOPERNIKA

Setki uczonych i artystów, od najwybitniejszych uczonych po doktorantów i studentów, wspólnie z młodymi ludźmi stawiają sobie wielkie wyzwania i zmagają się z prawdziwymi problemami naukowymi i artystycznymi. Jakie są tego efekty? Po pierwsze najzdolniejsi stają się najlepsi. Z dobrze zapowiadających się uczniów wyrastają naukowcy, lekarze, poeci i wirtuozi, których każda społeczność potrzebuje, aby się rozwijać. Po drugie ci, którym na początku ich drogi ofiarowano pomoc, w ogromnej większości spłacają zaciągnięty w ten sposób dług. Dlatego absolwenci Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci nie tylko odnoszą wspaniałe sukcesy jako artyści i naukowcy, nie tylko wzbogacają polskie uniwersytety, ośrodki badawcze i estrady, ale są także znakomitymi popularyzatorami, chętnie prowadzą koła zainteresowań, biorą udział w charytatywnych akcjach i koncertach i wreszcie wspierają w rozwoju swoich młodszych kolegów, współtworzą program. Wszystkie te działania przynoszą korzyść nam wszystkim, także słabszym. Tym bardziej z radością przyjęliśmy wiadomość, że troje uczniów naszej szkoły – Agata Kontek, Michał Bereza i Michał Kozdrowicki – zostało przyjętych do grona uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Pomoc, którą oferuje Fundusz jest nietypowa. Chodzi o wspieranie samodzielnej pracy ucznia. Nie jest to program, w którym można coś „dostać” (np. stypendia), tylko program, w którym uczestnicy sami mogą zdobyć cenne umiejętności i wiedzę. Fundusz stwarza w tym celu jak najlepsze warunki, organizuje warsztaty, obozy, spotkania i seminaria. Merytoryczna pomoc jest możliwa dzięki dobrej woli dziesiątek pracowników nauki z wyższych uczelni, głównie Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk, oraz pedagogów i artystów.

Kwalifikacja do funduszu przeprowadzana jest w oparciu o prezentowane wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Agata K. , Michał B. i Michał K. pozytywnie przeszli 4 – stopniową i procedurę i 29 października zostaną im wręczone nominacje na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nasi stypendyści to wybitnie zdolne osoby: Agata w dziedzinie filozofii, a chłopcy w dziedzinie chemii.

Andrzej Sarnicki nauczyciel filozofii Agaty Kontek podkreśla, że jej erudycja i kreatywność w stawianiu odważnych pytań, jak również dobór trafnych argumentów, w obronie własnego stanowiska powoduje, iż mimowolnie staje się ona liderem dyskusji. Dyskusji, które za jej przyczyną zamieniają się często w swoiste debaty filozoficzne. Agata ma na swoim koncie duże sukcesy, jak chociażby tytuł laureata XXVIII Olimpiady Filozoficznej na etapie okręgowym. Obecnie przygotowuje się już do kolejnej edycji tej olimpiady. Nauczyciele Agaty zwracają uwagę na niebagatelne cechy jej osobowości. Jest ona osobą otwartą, przyjazną dla innych, tolerancyjną, angażuje się w życie szkoły i środowiska, a jednocześnie potrafi stawiać sobie ponadprzeciętnie wyzwania i dąży z wielką konsekwencją do ich zrealizowania.

Marzena Gil – wychowawczyni i nauczycielka matematyki Agaty dodaje, że jest ona osobą otwartą, błyskotliwą, zauroczoną filozofią i literaturą. Wyróżnia ją łatwość i celność wypowiedzi. Poza tym Agata aktywnie działa na polu artystycznym – jest członkiem grupy teatralnej „Plaster” w MOK w mieście.

O swojej fascynacji przedmiotami przyrodniczymi bardzo ciekawie opowiada kolejny stypendysta funduszu Michał Kozdrowicki: „W przedmiotach przyrodniczych odkryłem coś niezwykłego. Opisują bowiem one zjawiska, z którymi stykamy się w zasadzie codziennie, np. obserwujemy całą przyrodę, mijamy rosnące rośliny, poruszamy się wokół zwierząt, nasze życie podlega różnym zjawiskom, czy prawom. Jesteśmy ludźmi i uznajemy swoje życie jako coś normalnego, nie zdajemy sobie jednak sprawy co tak naprawdę warunkuje to, że żyjemy. Gdybyśmy się zagłębili w nasze wnętrze, zobaczyli różnorodność struktur i zachodzących w nas procesów, to pomyślelibyśmy, że przenosimy się w całkiem inną rzeczywistość, inny świat. A tak naprawdę to my, zwykli ludzie”.

Nauczycielka chemii Michała – Anna Wójcik zwraca uwagę na jego samodzielność oraz ciekawość świata i ludzi. Zauważa, że Michał twórczo podchodzi do rozwiązywania problemów, dąży do odkryć. Już w pierwszej klasie brał udział w Podkarpackim Konkursie Chemicznym im. I. Łukasiewicza oraz Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im prof. A. Swinarskiego. Poza tym chętnie uczestniczy w różnych formach zdobywania wiedzy jak zajęcia laboratoryjne czy seminaria organizowane przez Centrum Chemii w Małej Skali, koło studenckie „Dynamit” UMCS w Lublinie czy Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej.

Michał Bereza to trzeci ze wspomnianego grona stypendystów. Jego zainteresowania to nauki ścisłe, w szczególności chemia. Ostatnio zajmuje się zagadnieniami związanymi z chemią fizyczną i elektrochemią. Uwagę Michała zwróciły ogniwa galwaniczne, siła jonowa roztworów i aktywność jonów. Od pewnego czasu pracował nad pewnym projektem – plakatem do sesji posterowej, który był prezentowany przez niego na V Forum Młodych chemików w Gdańsku. Tematem plakatu jest wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe. Nauczycielka Chemii Anna Wójcik wypowiada się o Michale chwaląc jego dociekliwość, upór w dążeniu do sukcesu i niezwykłą konsekwencję w działaniach. Wymienia jego dotychczasowe sukcesy chemiczne: laureat kuratoryjnego konkursu z chemii w gimnazjum, a w pierwszej klasie liceum uczestnictwo w II etapie Olimpiady Chemicznej oraz w II etapie Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z chemii.

Z uznaniem wypowiada się o obydwu chłopcach ich wychowawca, nauczyciel matematyki Piotr Trynkiewicz. Podkreśla ich wyjątkową obowiązkowość i odpowiedzialność, docenia iż, przedstawiane przez nich rozwiązania zadań są często niestandardowe, wychodzące poza schematy. Chłopcy systematycznie uczęszczali na zajęcia rozszerzające pozalekcyjne z matematyki, brali udział w cyklicznych wyjazdach klasy akademickiej na zajęcia warsztatowe z matematyki i fizyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ich starania przyniosły bardzo dobre efekty – obydwaj z powodzeniem uczestniczyli XXXI Konkursie Matematycznym im. Prof. J. Marszała, zostając finalistami, a w XVI Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. prof. F. Leji dochodząc do etapu rejonowego. Już w bieżącym roku szkolnym Michał B. zdobył I miejsce w etapie powiatowym XXXII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała. Wychowawca zwraca uwagę na cechy osobowości chłopców – są oni niezwykle skromni, zawsze taktowni, z chęcią pomagają słabszym koleżankom i kolegom stanowiąc autorytet w gronie rówieśników.

Naszym stypendystom dziękujemy za chwilę radości i dumy z ich sukcesu.

Z całego serca gratulujemy i życzymy ciekawych wyzwań, wytrwałości w pracy i satysfakcji z osiągnięć naukowych.

 

Katarzyna Trynkiewicz

img_1100_1600x1200

Brak możliwości komentowania.