„ODDAL TO”

Konkurs ogłoszony został przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne. Konkurs poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji. Szkoły będą miały za zadanie wykonanie pracy artystycznej, gdzie będą wykorzystane zdjęcia za pomocą aplikacji (np. kolaże, infografiki, plakaty, animacje). Termin składania prac do końca września.

Szczegóły na stronie www.oddalto.gis.gov.pl
Ewentualne pytania proszę kierować do pedagoga szkolnego p. Beaty Szczygieł.

Brak możliwości komentowania.