Termin poprawkowy egzaminu maturalnego

Absolwenci, którzy chcą zadeklarować przystąpienie do matury w terminie poprawkowym (23 sierpnia) są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do dnia 12 lipca br., zgodnie z procedurami zawartymi na stronie OKE Kraków (http://www.oke.krakow.pl/inf/).

Druki znajdują się w sekretariacie szkoły. Można tam również odebrać kody dostępu do kont absolwentów z lat ubiegłych.

Dodaj komentarz