Wyróżnienie dla grupy teatralnej „LOKO” w Rzeszowie

W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie 8.06.2016 r., odbył się wojewódzki finał VII Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. Celem konkursu było promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych.Kreowanie wizerunku młodego człowieka, wolnego od nałogów, kształtowanie właściwych przekonań i obalanie stereotypów, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki uzależnień (od tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy) poprzez formy aktywne. W finale udział wzięło 12 szkół z województwa podkarpackiego. Uczennice z grupy teatralnej „LOKO” z naszej szkoły, za spektakl „Demony” zostały wyróżnione. Wyróżnienie otrzymały: Natalia Darkowska, Kamila i Dominika Machała. Scenariusz do spektaklu napisał p. Maciej Inglot, a opiekunem był p. Wojciech Lesiak.
Organizatorem finału wojewódzkiego był Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Zdjęcia

Dodaj komentarz