Zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UMCS

W dniach 22 i 29 kwietnia klasy drugie o profilu biologiczno-chemicznym po raz kolejny wyruszyły do Lublina na warsztaty naukowe. Tym razem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przygotował dla nas ćwiczenia terenowe w Ogrodzie Botanicznym. Mieliśmy niepowtarzalną okazję spotkać się z profesjonalnymi ornitologami tejże uczelni. Przybliżyli oni nam świat ptaków w niezwykle interesujący i przystępny sposób. Rozmawialiśmy o strategiach lęgowych, migracjach czy też obrączkowaniu ptaków, formach komunikacji, a nawet oszustwach, podsłuchach i manipulacji wśród różnych gatunków W praktyce uczyliśmy się rozpoznawać ptaki po ich cechach zewnętrznych oraz śpiewie, poznając podstawowe techniki i metody badawcze stosowane przez bioakustyków. Druga część warsztatów dotyczyła świata roślin i ich przystosowania do środowiska, cechach budowy i sposobach rozmnażania w zróżnicowanych ekosystemach: od pustyni do lasu równikowego (zajęcia w szklarni), od muraw po bagniska i góry (zajęcia w różnych częściach ogrodu). Warsztaty w ogrodzie Botanicznym były świetną okazją sprawdzenia i poszerzenia swojej wiedzy szkolnej w praktyce, a przy okazji mogliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym, spędzając czas w tak przyjemnych „okolicznościach przyrody”.

Dodaj komentarz