Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu w naszej szkole

W dniu 2 lutego 2016 roku w naszej szkole gościli przedstawiciele Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Jest ona projektem realizowanym przez Klub Jagielloński od 2009 r. (wcześniej pod nazwą Akademii Dojrzałych Obywateli). Ostatnia edycja Akademii (2014/2015) objęła swoim zasięgiem 13 województw, 120 szkół, czyli ponad 3600 uczniów! Projekt ten polega na prowadzeniu w szkołach ponadgimnazjalnych cyklu całodniowych innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case study poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu (gra parlamentarna wzorowana na nowoczesnych symulacjach RPG) i systemowi samorządowemu (symulacje pracy gminy, samorządowe studia przypadków, spotkanie z przedstawicielem rady gminy) oraz zakłada zrealizowanie z uczniami projektu społecznego w myśl nowoczesnego patriotyzmu.
Do projektu włączyła się nasza klasa 1c, która w ubiegły wtorek uczestniczyła w całodniowych zajęciach. Po krótkim wstępie dotyczącym funkcjonowania parlamentu wcieliliśmy się w role posłów fikcyjnych partii politycznych. Ugrupowania od prawicy do lewicy miały za zadanie utworzenie rządu, tak aby uzyskał on poparcie większości parlamentarnej. Było to dość trudne zadanie, gdyż programy polityczne poszczególnych partii różniły się dość zasadniczo. Ostatecznie udało się nam stworzyć koalicję rządzącą, ale jak to bywa w życiu, pojawiły się różne niespodziewane sytuacje, (np. kłamstwo lustracyjne premiera), które miały wpływ na słupki sondażowe.
Ogromną rolę w kształtowaniu opinii społecznej odegrały media. Od ich pozytywnej lub negatywnej oceny zależało poparcie społeczne dla danego polityka i całej jego partii.
W naszym parlamencie udało się nie tylko uchwalenie budżetu, ale też ustaw istotnych dla społeczeństwa. Wymagało to przekonania części opozycji, nie tylko na sali obrad, ale też w kuluarach, gdzie drogą rozmów i obietnic (np. realizacji innych postulatów, czy miejsca w rządzie dla lidera opozycji) udało się osiągnąć kompromis. Na zakończenie, prowadzący warsztaty, dokonali podsumowania naszych zmagań parlamentarnych, oceniając poszczególne partie, ich liderów i pracę mediów. Otrzymaliśmy też zadanie do wykonania, które pragniemy zrealizować podczas ferii.
Zajęcia były bardzo ciekawą formą spędzenia czasu, a jednocześnie poznania naszej polityki „od kuchni”. Następne spotkanie 29 lutego!

Natalia Darkowska kl. 1c

Dodaj komentarz