„Mój zawód marzeń…

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna podnosi standardy wymagań wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.  Stwarza ona szansę na rozwój młodego człowieka, szansę na zdobycie ciekawej pracy, ale też wymaga elastyczności w dostosowaniu się do potrzeb rynku. W dobie tych zmian zachodzi potrzeba kształtowania otwartej, poszukującej postawy ucznia wobec otaczającej go rzeczywistości, ucznia nastawionego na wytyczanie sobie celów życiowych, planowanie drogi do ich realizacji zorientowanej na odniesienie sukcesu, tak by potrafił odnaleźć swoje miejsce. Idąc tym tropem nauczycielki biologii Aneta Ospelt i Monika Potoczny zainicjowały realizację projektu pt.” Mój zawód marzeń…? ”.

Pierwszym zawodem jaki wzięliśmy” pod lupę” był zawód farmaceuty.
Podczas spotkania młodzież pytała o etapy kształcenia, obowiązki zespołu farmaceutów apteki: pracowników, kierownika i właściciela. Licealistów  interesowały  kwestie finansowe, zapotrzebowanie na farmaceutów na rynku pracy, a także warunki jakie trzeba spełnić, aby otworzyć własną aptekę. Wywiad ten ukazał uczniom, jak odpowiedzialną i ciekawą pracą jest zawód farmaceuty. Praktycznym uzupełnieniem tego wywiadu była wycieczka uczniów do apteki Apteka NOVA w Jarosławiu przy ulicy 3 – go Maja 65. Uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonuje apteka. Spotkanie to zainspirowało ich do  rozważań „Czy warto zostać farmaceutą?”. Właścicielom apteki serdecznie dziękujemy za tą możliwość, a my mamy nadzieję wziąć na warsztat kolejne ciekawe zawody.

apt

Dodaj komentarz