Podsumowanie projektu pt. „Trampolina”

Od października do grudnia 2015 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie pt. Trampolina –głos przeciwko przemocy. Edycja 2015”- wyróżnionym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jego koordynatorami były panie z Jarosławskiego MOPS-u: Iwona Stefanowska i Karolina Sobień-Nietrzeba. W ramach tego projektu do uczniów skierowane były następujące działania:
– piątego października uczniowie klasy II c obejrzały w MOK w Jarosławiu spektakle profilaktyczno-edukacyjne pt. ”Bilet do raju” i „Nie jesteś sam” przedstawione przez aktorów teatru Kurtyna.
W przedstawieniach tych ukazane były m.in. przyczyny i skutki braku komunikacji rodzinnej, zdrowotne i społeczne skutki stosowania środków psychoaktywnych, problem agresji elektronicznej.
– w październiku odbyło się też spotkanie edukacyjno- profilaktyczne poświęcone problemom przemocy rówieśniczej oraz sytuacjom ryzykownym na jakie narażeni są młodzi ludzie
– w ramach tegoż programu został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Dom dobry, dom spokojny, dom bez przemocy”, celem, którego była popularyzacja wśród młodzieży sprzeciwu wobec zachowań agresywnych.

– innym działaniem w ramach projektu był udział uczniów klas trzecich w dwóch spotkaniach z psychologiem, mających na celu pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru kierunku dalszego kształcenia
-na zakończenie obecnej edycji projektu 15 grudnia młodzież wzięła udział w konferencji pt. ”Mówmy nie przemocy”. Celem spotkania było kształtowanie u młodzieży postawy sprzeciwu wobec agresywnych zachowań, a także szerzenie informacji o profilaktyce przemocy. Prelekcje prowadzili specjaliści, którzy na co dzień pracują z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. Ponadto młodzież poznała działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas konferencji zostały wręczone nagrody uczniom wyróżnionym za udział w konkursie plastycznym. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Rogala z Klasy II c, której praca jest prezentowana na ulotkach i plakatach programu profilaktyczno-edukacyjnego „Trampolina- głos przeciwko przemocy w rodzinie. Edycja 2015 realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Drugim uczniem wyróżnionym w konkursie plastycznym został Krzysztof Mielniczek także z klasy II c.

 

Dodaj komentarz