III Edycja Stypendium im. Kazimierza Michalskiego

Informujemy, że Komisja Stypendialna Funduszu Kazimierza Michalskiego rozpoczyna nabór wniosków o stypendia dla uczniów I LO w Jarosławiu. Aby ubiegać się o stypendium należy zapoznać się z Regulaminem oraz pobrać i wypełnić Wniosek. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 8 lutego 2016 roku.

Dodaj komentarz