„Prawdziwi rewolucjoniści formy to dopiero Manet i impresjoniści.” – Émile Zola

Osiemnastego listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu odbył się wykład multimedialny pt. „Impresjonizm – Rewolucja w sztuce.”  Uczniowie wszystkich klas mogli obejrzeć doskonałe repliki obrazów Camilla Pissarra, Edgara Degasa, Pierra Augusta czy Claude Moneta.

Państwo Baryccy z Fundacji „Beksiński” przybliżyli licealistom sztukę impresjonizmu w malarstwie i nie tylko.  Ewa Barycka, która związana jest z tematem już prawie dziesięć lat, opowiadała z wielkim zaangażowaniem i  pasją jak ten nurt  powstał , jakie czynniki na to wpłynęły oraz historię rozwijania się impresjonizmu. Pokazała uczniom, że w obrazach impresjonistów  liczy się ulotne, chwytanie przemijających zjawisk, uchwycenie nastroju chwili, a przewodnią myślą impresjonizmu  jest codzienny temat. Ewa Barycka głównie nawiązywała do malarstwa, ale mówiła także o muzyce czy poezji. Wykładowi towarzyszyły nie tylko nostalgiczne chwile w które wprowadzała muzyka Claude Debussy’ego, ale także momenty rozbawienia, gdy na ekranie pojawił się Królik Bugs opowiadający czym jest impresjonizm. Na zakończenie, został odtworzony teledysk The Impressionists – Painting & Revolution, który z pewnością zapadł uczniom w pamięć, tak jak obrazy omawianych artystów.

 

 

Dodaj komentarz