Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi, czyli jak w Ic poznawaliśmy prawo

W naszej klasie I c o profilu społeczno – prawnym w roku szkolnym 2014/2015 poza realizacją podstawy programowej z obowiązkowych przedmiotów, poszerzaliśmy wiedzę o zawodach prawniczych i służbach mundurowych. Uzyskaliśmy też dobre podstawy do dalszej nauki norm prawnych. Poznawaliśmy instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości, spotykaliśmy się z ludźmi, którzy poszerzali nasze horyzonty i dawali impuls do samodzielnej pracy, poszukiwania odpowiedzialnych wyzwań i rozwijania pasji naukowych.Spotkania w ramach lekcji

Przez cały rok ucząca w naszej klasie wiedzy o społeczeństwie p. prof. Joanna Szczepanek organizowała spotkania z prawnikami różnych specjalności, często absolwentami naszej szkoły, którzy przybliżali nam specyfikę swojej pracy. Wśród prowadzących zajęcia znaleźli się: sędzia, adwokat, prokurator, radca prawny, policjant i kurator sądowy.

Interesujące i inaugurujące pracę klasy spotkanie z sędzią panem Markiem Zawadzkim wiązało się z odwiedzinami w miejscu jego pracy – w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, gdzie mogliśmy wysłuchać wykładu, uzyskać odpowiedź na nasuwające się pytania i zwiedzić budynek.
Ciekawa okazała się wizyta w Urzędzie Skarbowym w Jarosławiu. Podczas spotkania z komisarzem skarbowym panem Piotrem Olejarzem dowiedzieliśmy się jaką rolę odgrywają podatki w budżecie państwa, dlaczego należy je płacić i jak wypełnić deklarację podatkową PIT. Ponadto zostaliśmy poinformowani co zrobić, gdy nie zgadzamy się z decyzją urzędu.

Większość kolejnych spotkań przybierała postać wykładów połączonych z warsztatami i odbywała się w szkole. Podczas lekcji z panem Michałem Muzyczką – adwokatem, rozpatrywane były, na wybranym przykładzie, trudne zagadnienia z prawa cywilnego. Pani prokurator Agnieszka Kaczorowska przekonywała do swego zawodu barwnym wykładem, pasją i temperamentem. Pan Jan Gąsior, radca prawny w zabawny sposób opowiadał o znaczeniu prawa na co dzień, a Pani policjantka podkom. Marta Gałuszka ostrzegała przed zagrożeniami i ukazywała nieuchronne skutki łamania prawa. Ostatnim naszym gościem był kurator sądowy pan Aleksander Zawadzki. Opowiadał nam o specyfice swojej pracy, zwracając tez uwagę, że media bardzo często manipulują informacją podając wiadomości o przypadkach odbierania dzieci rodzicom przez kuratorów sądowych. Dowiedzieliśmy się również jaka jest droga do zdobycia tego zawodu.

Odbyły się również warsztaty prowadzone przez studentki Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Rzeszowskim p. Annę Godek i p. Iwonę Kurzydło. Podczas przeprowadzonych zajęć poznaliśmy akty normatywne, które zawierają szczegółowe regulacje prawne dotyczące ochrony dóbr osobistych i informacji niejawnych. Wiedza ta przyda się nam w praktyce nawet podczas korzystania z Facebooka i innych portali społecznościowych.

Wyjazdy

Przedsięwzięcie związane z profilem klasy społeczno – prawnej realizowane było we współpracy z naszą wychowawczynią p. Magdaleną Sało. Wspólnie organizowane wyjazdy edukacyjne i warsztaty naukowe miały dać podstawy do rozwijania naszych zainteresowań w kolejnych latach nauki.

W listopadzie 2014r. mieliśmy okazję reprezentowania szkoły na spotkaniu z ks. Michałem Hellerem w rzeszowskiej filharmonii, gdzie ten wybitny uczony i teolog wygłosił wykład otwarty „Od Wielkiego Wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?”. Na spotkanie z księdzem profesorem przybył niebywały tłum około 1500 osób z całego województwa, w przeważającej części ludzi młodych. Sala koncertowa nie była w stanie pomieścić tylu gości, dlatego czuliśmy się wyróżnieni. Zostaliśmy tez utwierdzeni w przekonaniu, na które nasza szkoła zwraca szczególną uwagę, że młodzież nie zadowala się płytkimi atrakcjami kultury masowej, lecz poszukuje głębszych i wartościowych treści.

Interesujący był również wyjazd na sympozjum związane z przeciwdziałaniem przemocy organizowane przez WSPiA w Rzeszowie w marcu 2015r.

Wyjątkowe i niepowtarzalne walory edukacyjne i turystyczne dwudniowej wycieczki do Krakowa 2 – 3 czerwca 2015r. zostały opisane w osobnym artykule na stronie internetowej naszej szkoły ZOBACZ TUTAJ

Na szczególną uwagę zasługuje postawa absolwentów naszej szkoły o. dr. Tomasza Gałuszki z UP im. Jana Pawła II i p. dr Katarzyny Kuras z UJ, którzy znaleźli dla nas czas i pokazali miejsca swej pracy i Kraków od strony niedostępnej dla przeciętnych turystów.

Soboty

Zajęcia przeznaczone dla klasy I c odbywały się również w soboty. W lutym 2015r. warsztaty przygotowała i przeprowadziła studentka III roku prawa na UJ, wybitna absolwentka naszej szkoły pani Aleksandra Nieprzecka. Przy pomocy niezwykłej prezentacji i uzupełniającego wykładu wprowadziła nas w zagadkowy świat kryminalistyki. Cała prezentacja za jej zgodą jest dostępna jest TUTAJ

Także w sobotę 7 marca 2015 odwiedził nas długo oczekiwany gość Paweł Blajer, prawnik, ekonomista i dziennikarz znany m.in. ze stacji TVN24 i TVN 24 BiŚ, prowadzący autorski program „Biznes dla ludzi”, w którym w ciekawy sposób odsłania tajemnice ekonomii przed zainteresowanymi widzami. Prowadzi także zajęcia z prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podczas czterogodzinnych warsztatów, wprowadził nas w treść Kodeksu Cywilnego i pokazał namiastkę tego, jak wyglądają ćwiczenia na studiach prawniczych. Nikt z nas nie sądził, że trudne zagadnienia prawne można podać w tak ciekawy sposób. Więcej o spotkaniu z niezwykłym gościem można przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły ZOBACZ TUTAJ

Działania na rzecz szkoły

Uczniowie naszej klasy angażowali się także wielokrotnie w życie szkoły i środowiska lokalnego. Przygotowaliśmy pod kierunkiem p. prof. Szczepanek akademię z okazji Święta Niepodległości wystawiając ją zarówno w auli szkoły jak i w PWSTE w Jarosławiu.
Braliśmy aktywny udział w spotkaniach organizowanych w szkole, m. in. z ks. Adamem Bonieckim.

Trzykrotnie pod opieką p. M. Sało przygotowaliśmy i przedstawili w kolejne soboty programy artystyczne z okazji zjazdów absolwentów związane z rocznicami egzaminów maturalnych.

Współpraca z IPN

Dużą rolę miały dla nas spotkania z pracownikiem OBEP IPN w Rzeszowie dr. Marcinem Krzanickim, dzięki któremu uzupełnialiśmy informacje związane z historią XX wieku, a także zapoznaliśmy się z przydatnymi w zawodzie prawnika zagadnieniami prezentowania własnej osoby.

Podsumowanie

Nasza klasa uczestniczy w spotkaniach chętnie i ocenia zajęcia wysoko. Istotnie ważny dla nas jest fakt, że nie ponosimy kosztów w związku z prowadzonymi dla nas zajęciami. Mamy nadzieję na kontynuowanie rozpoczętej w tym roku pracy.

Przewodnicząca klasy Ic Martyna Gimlewicz

Dodaj komentarz