1 czerwca – Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Po raz kolejny nasza młodzież wzięła udział w ogólnopolskim zrywie wzmocnienia twórczej profilaktyki.

Cała akcja odbyła się na Jarosławskim Rynku, gdzie wspólnie z młodzieżą z jarosławskich szkół obejrzeliśmy spektakle z zakresu profilaktyki uzależnieńoraz wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu Aldony Mikoś. Uczniowie klasy Ig rozdawali naklejki z hasłami propagującymi życie wolne od uzależnień.

Uwieńczeniem akcji stała się odezwa Społeczności PaT

1 Czerwca

 

ODEZWA  SPOŁECZNOŚCI PaT

do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych

Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki.

Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju – 14 czerwca 2014 roku punktualnie o godz. 16.00.

Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm „Wolnych serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą.

Tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.

Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w sobotnie, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.

 

W imieniu społeczności PaT2015-06-03 11.07.00

insp. Grzegorz Jach
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji
ds. promocji bezpieczeństwa publicznego
i współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 

Dodaj komentarz