Wykład absolwentki naszego liceum dr Katarzyny Socała z UMCS Lublin

5 stycznia do naszego liceum przyjechała z krótkim wykładem absolwentka „kopernika” dr Katarzyna Socała, obecnie pracownik naukowo dydaktyczny Zakładu Fizjologii Zwierząt na Wydziale Biologii I Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poprowadziła ona wykład na temat wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych, dementując wiele nieścisłości związanych z tą kwestią i wyjaśniając zasady przeprowadzania testów na zwierzętach w naszym kraju. Druga część wykładu związana była ściśle z profilem badań prowadzonych przez panią dr K. Socała, a mianowicie przedstawiła ona wybrane zwierzęce modele depresji, gdyż w swoich działaniach naukowych zajmuje się ona mechanizmem powstawania i sposobem leczenia wybranych chorób neurologicznych i psychiatrycznych, zwłaszcza padaczki i depresji.
 

 

Dodaj komentarz