„Noc biologów” na UMCS w Lublinie

9 stycznia klasy o profilu biologiczno-chemicznym 1A, 1D oraz 3A pod opieką pana dyrektora Zbigniewa Tabora oraz nauczycieli: pani Haliny Polczak, pani Agnieszki Wójtowicz oraz pana Marka Skałuby, wybrały się do Lublina na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Celem wizyty była organizowana w tym dniu na lubelskim  uniwersytecie czwarta edycja  „Nocy biologów”. Jest to impreza naukowa o zasięgu ogólnopolskim, w której biorą udział wydziały przyrodnicze polskich uniwersytetów.

Uczniowie naszego liceum wzięli udział różnorodnych warsztatach, ćwiczeniach laboratoryjnych, pokazach i wykładach na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Mieli oni okazję samodzielnie wykonywać doświadczenia, takie jak np. izolowanie DNA z owoców czy obserwowanie luminescencji bakterii w Zakładzie Genetyki Mikrobiologii, pasażowanie hodowli komórek w komorze laminarnej w Zakładzie Wirusologii i Immunologii, przeprowadzanie elektroforezy DNA i obserwacja świecących  białek w komórce ludzkiej w mikroskopie konfokalnym w Zakładzie Biologii Molekularnej i wiele innych.  Z zaciekawieniem wysłuchali także wykładów, których już same tytuły brzmią zachęcająco: „Biologia miłości” czy „Botaniczne rekordy”. W tajniki nauk biologicznych wprowadzali nas pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni oraz studenci, zachęcając młodzież szkolną do podejmowania w przyszłości studiów na wydziałach przyrodniczych. Studenci z Koła Naukowego Neurobiologów sporządzili nawet dla odwiedzających ich gości odlewy mózgu człowieka z galaretki spożywczej!

Dzięki uprzejmości absolwentki naszego liceum, a obecnie doktorantki w zakładzie Biofizyki UMCS,  pani Joanny Starzyk, uczniowie mieli także okazję obejrzeć pracownie tego zakładu oraz  dowiedzieć się, jakie są główne kierunki  badań w Zakładzie Biofizyki , mogli także zbadać sobie wzrok na profesjonalnym sprzęcie optycznym.

Młodzież, choć zmęczona całodziennymi atrakcjami i ogromem zagadnień naukowych, z jakimi mogli się zetknąć, wróciła bardzo zadowolona i z pewnością chętna do pogłębiania wiedzy o otaczającym nas świecie.

 

 

Dodaj komentarz