IX Turniej Tenisa Stołowego

IX Turnieju Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu województwa podkarpackiego, odbył się w dniu 20.11.2014r. (czwartek) w dwóch placówkach, jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego: sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozpoczęcie i gry turniejowe) oraz w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu, zakończenie zawodów, uroczysty obiad i wręczenie nagród zwycięzcom. Honorowy Patronat nad Turniejem objął Starosta Jarosławski, Pan Jerzy Batycki, z kolei patronat medialny przyjął tygodnik „Gazeta Jarosławska”. Do udział w Turnieju zaproszono blisko 40 dwuosobowych zespołów z placówek oświatowych z terenu całego województwa podkarpackiego: burs, internatów, szkolnych ośrodków wychowawczych, dom dziecka i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jarosławia. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziało 30 placówek i szkół.
II miejsce drużynowo w składzie: Gabriel Woźny kl.Id oraz Maciej Tomaszewski kl.IIe uzyskała nasza drużyna. Ponadto II miejsce indywidualnie wywalczył Gabriel Woźny.

Dodaj komentarz