„Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie…”

W tak ważnym, pięknym, jesiennym dniu…

14 października to wyjątkowy dzień dla całej społeczności szkolnej…To wielkie święto dla nas wszystkich. To także czas podziękowań, podsumowań i nagród za ciężką pracę.

Jak wiadomo, w naszej szkole tradycją stała się pierwsza przemowa  przewodniczącego samorządu uczniowskiego podczas Dnia Edukacji Narodowej.

„Dziś w dniu waszego święta chcę życzyć, aby nigdy nie brakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień, charakterów i intelektu oraz kierowania się w życiu tylko tym, co dobre, piękne i szlachetne.  Dziś potrzebne są nam wzorce i Wy drodzy nauczyciele – jesteście takimi wzorcami”- powiedział nasz nowy przewodniczący samorządu Bartek Terebecki.

Uroczystą przysięgę i ślubowanie złożyli także reprezentanci klas pierwszych. Na ich twarzach malowało się skupienie i radość, ale przede wszystkim duma z przynależności do tak zacnej Alma Mater.

Pracownikom szkoły życzenia złożył także Pan Dyrektor oraz  przedstawicielka Rady Rodziców. Po życzeniach mogliśmy wysłuchać krótkiego recitalu w wykonaniu uczennic (Aldona Mikoś i Żaneta Lichończak) a przedstawiciele samorządu szkolnego wręczyli gronu pedagogicznemu, obsłudze i administracji szkoły piękne wrzosy.

Ponadto na uroczystości nagrodzeni zostali pracownicy naszej szkoły.
Nagrody Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu otrzymali: p. Maria Król, p. Danuta Matusz, p. Elżbieta Szular, p. Zofia Ciesielska, p. Katarzyna Danecka, p. Marek Skałuba, p. Joanna Szczepanek, p. Anna Bis, p. Magdalena Sało, p. Władysława Przybylska,  p. Stanisław Tomas, p. Grzegorz Maślanka.
Nagrody Starosty Powiatu Jarosławskiego przyjęli p. Zbigniew Tabor, p. Magdalena Tkaczyk, p. Piotr Trynkiewicz, p. Krzysztof Wilgucki.
Natomiast Medalem Komisji Edukacji Narodowej nagrodzony został p. Krzysztof Wilgucki.

 

Aleksandra Rokosz

Dodaj komentarz