Zielona szkoła

W dniach 12- 18 czerwca 2014r. klasy Ig i IIg wzięły udział w zajęciach „zielonej szkoły” pod hasłem: „Suwalszczyzna i Podlasie śladem mniejszości narodowych i zapomnianych kultur”. Przygotowania odbywały się już od jesieni 2013r. Wówczas to zapadła decyzja o odbyciu zajęć lekcyjnych w zupełnie innej formie od tradycyjnych. Niektóre klasy naszego liceum mają rozszerzoną naukę geografii i to one wzięły udział w wycieczce. Celem „zielonej szkoły” było poznanie krajobrazu Pojezierza Suwalskiego a także historii, religii oraz zapoznanie się z mniejszościami narodowymi.

W pierwszym dniu zajęć mieliśmy okazję zaobserwować różnorodność niemalże wszystkich krain geograficznych w Polsce, dzięki czemu pogłębiliśmy naszą wiedzę geograficzną.

Podczas kolejnych dni mogliśmy przekonać się o wielokulturowości mieszkańców tamtejszych regionów, poznać przedstawicieli mniejszości narodowych (udział w lekcji geografii w liceum kształcącym młodzież litewską) oraz przekonać się jak wielowyznaniowa jest południowo- wschodnia część naszego kraju. Wspaniałym doświadczeniem była możliwość zwiedzenia świątyń: muzułmanów (meczet tatarski w Kruszynianach) i prawosławnych (sanktuarium w Grabarce, sobór św. Trójcy w Hajnówce) oraz neounitów (jedyna parafia neounicka w Polsce w Kostomłotach).

Jeden z siedmiu dni wycieczki całkowicie poświęcony był na zwiedzanie stolicy Litwy- Wilna. Mimo przeznaczenia całego dnia na zwiedzanie, nie mieliśmy możliwości zobaczenia wszystkich wileńskich zabytków, jednak pani przewodniczka pokazała nam i przybliżyła historię większości miejsc, które wydały nam się niezwykle ciekawe. Głównymi obiektami, które mogliśmy zobaczyć były m.in. Brama Ostrobramska z obrazem M.B. Ostrobramskiej, cela Konrada oraz inne miejsca związane z Adamem Mickiewiczem. Podjęliśmy również wędrówkę na Górę Trzech Krzyży, skąd podziwialiśmy piękną panoramę Wilna.
W czasie wyjazdu mieliśmy przyjemność spróbowania tradycyjnych, lokalnych potraw: obiadu tatarskiego i litewskiego. Na obiad tatarski składał się kapuśniak na jagnięcinie oraz belysz (wielowarstwowe ciasto z mięsem, grzybami, ryżem i jajkiem). Tradycyjny obiad litewski stanowiły kołduny w rosole, a także kartacz (cepelin).  Z kolei w Wilnie podano nam chłodnik litewski, a także babkę ziemniaczaną.

Podczas pobytu na Suwalszczyźnie postanowiliśmy również zwiedzić ciekawe przyrodniczo miejsca. Wędrując po Wigierskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku Krajobrazowym mogliśmy ujrzeć na własne oczy pozostałości (tj. jeziora, wzgórza morenowe, ozy, kemy, sandry) po przejściu przez tamtejsze obszary lodowca kontynentalnego.

W czasie „zielonej szkoły” mieliśmy okazję do wykorzystania ćwiczeń matematycznych związanych z pomiarami w terenie oraz uczestnictwa w doświadczeniach chemicznych. Pracowaliśmy z mapą, dokonując pomiarów odległości, wyznaczania azymutu, porównywania terenu w rzeczywistości z mapą.

Zajęcia na wyjeździe prowadzili nasi opiekunowie: p. W. Zakrzewski, p. K. Wilgucki, p. M. Wilgucka.
Po powrocie, pomimo niewielkiego zmęczenia byliśmy niezwykle usatysfakcjonowani z wyprawy, która była dla nas niepowtarzalną przygodą. Dostarczyła nam bowiem nie tylko wiele przyjemności, ale pozwoliła także na poznanie nowych, odmiennych dla nas kultur i na pogłębienie własnej wiedzy.
 

Dodaj komentarz